Charakterystyka działalności

Yacht Klub Człuchów od 10 lat prowadzi działalność szkoleniowo-wychowawczą, propagując idee żeglarskie wśród najmłodszych. Każdego roku organizowane są obozy i zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Wielu uczestników tych obozów są obecnie członkami Klubu, w których bakcyl pływania zaszczepiony podczas zajęć stał się ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu, czasu pełnej aktywności ruchowej, w bliskim kontakcie z przyrodą. Członkami klubu są już trzy pokolenia. Niejednokrotnie dziadek spędza czas na przystani razem z synem i wnukiem co w sposób naturalny zbliża i umacnia więzy rodzinne.

Oprócz szkolenia na obozach Klub prowadzi działalność szkoleniowo- wychowawczą na zajęciach popołudniowych. Zajęcia odbywają na przestrzeni całego roku, latem na przystani – szkolenie żeglarskie, zimą na sali gimnastycznej i basenie-zajęcia sportowe.

Działalność Klubu prowadzona jest w oparciu o przystań żeglarską, która dysponuje pomieszczeniami socjalnymi i świetlicą. Poza tym wyposażona jest w hangary, pomosty i plac zabaw . Do dyspozycji jest sprzęt pływający: 17 optymistów, 2 łodzie klasy OMEGA, łodzie wiosłowe, kajaki, motorówki i sprzęt ratowniczy.

Zajęcia w Klubie prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy sportu, ratownicy, rodzice i wolontariusze.

Polski Związek Żeglarski nadzorując pracę Klubu i sprawując nadzór merytoryczny wielokrotnie wysoko oceniał jego działalność czego dowodem może być powierzenie w roku 2002 organizacji mistrzostw Polski w klasie 420, oraz w uznaniu zasług przekazując nieodpłatnie ponton ratowniczy wraz z silnikiem.

Klub pozytywnie postrzegany jest w środowisku lokalnym. Informacje o działalności Klubu wielokrotnie podawane były w prasie i telewizji lokalnej.

 

Od wiosny 2006 Klub otrzymał status organizacji pożytku publicznego i prowadzi działalność w zakresie:
  1. Prowadzenia zajęć szkutniczych,
  2. Organizowania regat klubowych i uczestniczenie w regatach organizowanych przez związki żeglarskie, inne kluby żeglarskie i instytucje,
  3. Organizowania zajęć z żeglarstwa dla dzieci i młodzieży,
  4. Szkolenia teoretycznego i praktycznego na stopień żeglarza i sternika jachtowego,
  5. Organizowania rejsów szkoleniowych i turystycznych – śródlądowych i morskich,
  6. Organizowania obozów żeglarskich dla młodzieży, biwaków żeglarskich, kursów nauki pływania, oraz organizowanie imprez i spotkań o charakterze rekreacyjnym zgodnym z celami Klubu,
  7. Wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego.