O klubie

Yacht Klub Człuchów od poand 20 lat prowadzi działalność szkoleniowo-wychowawczą, propagując idee żeglarskie wśród najmłodszych. Każdego roku organizowane są obozy i zajęcia dla dzieci i młodzieży.Wielu uczestników tych obozów są obecnie członkami Klubu, w których bakcyl pływania zaszczepiony podczas zajęć stał się ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu, czasu pełnej aktywności ruchowej, w bliskim kontakcie z przyrodą. Członkami klubu są już trzy pokolenia. Niejednokrotnie dziadek spędza czas na przystani razem z synem i wnukiem co w sposób naturalny zbliża i umacnia więzy rodzinne.

Oprócz szkolenia na obozach Klub prowadzi działalność szkoleniowo-wychowawczą na zajęciach popołudniowych. Zajęcia odbywają na przestrzeni całego roku, latem na przystani – szkolenie żeglarskie, zimą na sali gimnastycznej i basenie-zajęcia sportowe.

Działalność Klubu prowadzona jest w oparciu o przystań żeglarską, która dysponuje pomieszczeniami socjalnymi i świetlicą. Poza tym wyposażona jest w hangary, pomosty i plac zabaw . Do dyspozycji jest sprzęt pływający: 17 optymistów, 4 łodzie klasy 420, 2 łodzie klasy OMEGA, łodzie wiosłowe, kajaki, motorówki i sprzęt ratowniczy.

Zajęcia w Klubie prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy sportu, ratownicy, rodzice i wolontariusze.

Polski Związek Żeglarski nadzorując pracę Klubu i sprawując nadzór merytoryczny wielokrotnie wysoko oceniał jego działalność, czego dowodem może być powierzenie w roku 2002 organizacji mistrzostw Polski w klasie 420, oraz w uznaniu zasług przekazując nieodpłatnie ponton ratowniczy wraz z silnikiem.

Klub pozytywnie postrzegany jest w środowisku lokalnym. Informacje o działalności Klubu wielokrotnie podawane były w prasie i telewizji lokalnej.

Największe sukcesy klub odnosił w latach 2003-2005 w klasie 420.

  • W 2003 Brązowy medal Mistrzostw Polski w kl. 420 – Dominika Wróblewka, Aleksandra Cyzman
  • W 2004 i 2005 r Brązowy medal Mistrzostw Polski w kl. 420 – Marcin Pastusiak, Mateusz Zdanowicz
  • W 2005 Złoty medal w Meczowych Mistrzostwach Polski i Puchar Polski w kl. 420 – Marcin Pastusiak, Mateusz Zdanowicz
  • W 2006r klub otrzymał wyróżnienie Zasłużony dla Powiatu Człuchowskiego.

Skład Zarządu Klubu:

Emmerling Tomasz – prezes
Kuchta Bartosz – wiceprezes d/s sportu
Muszyński Bartosz – wiceprezes d/s gospodarczych
Szymkowicz Alina – sekretarz
Halwas Monika – skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

Knajdek Maciej- przewodniczący
Borzyszkowski Bogusław  – członek
Sałuda Eugieniusz – członek

Skład Komisji Dyscyplinarnej:

Miluszkiewicz Jarosław – przewodniczący
Bruska Jolanta  – członek
Woś Krzysztof – członek