Spotkanie „Na Szczycie” – Gdynia 2024-01-09

Spotkanie „Na Szczycie” – Gdynia 2024-01-09

Szanowni Członkowie Yacht Klubu Człuchów,
Mamy zaszczyt podzielić się z Wami ekscytującymi informacjami dotyczącymi niezwykłego spotkania zarządu naszego klubu, które miało miejsce 9 stycznia 2024 roku w Gdyni. Spotkanie to odbyło się na zaproszenie Prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Wiceprezesa Polskiego Związku Żeglarskiego, członka zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Pana Bogusława Witkowskiego, oraz Wiceprezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego, członka zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego, Pana Leopolda Naskręta.
Dodatkowym wzbogaceniem spotkania było uczestnictwo Pana Jana Springera, prezesa zarządu firmy PRO-AIR, renomowanego producenta jachtów szkoleniowo-regatowych typu 2020.
W trakcie tego wyjątkowego spotkania omówione zostały kluczowe kwestie związane z zacieśnieniem współpracy między Yacht Klubem Człuchów a wiodącymi instytucjami żeglarskimi w Polsce. Spotkanie skupiło się na strategii i działaniach, które Zarząd Yacht Klubu Człuchów prowadzi obecnie oraz planuje w przyszłości. Podczas dyskusji, Zarząd Yacht Klubu Człuchów przedstawił aktualne i planowane działania w zakresie szkoleń i promocji sportu żeglarskiego. Prezentowane inicjatywy spotkały się z entuzjastyczną aprobatą i uznaniem wśród gospodarzy spotkania . Pan Naskręt podkreślił istotną rolę, jaką odgrywa Yacht Klub Człuchów w rozwijaniu pasji żeglarskiej w regionie.
Na dowód tego, przedstawiciele Pomorskiego Związku Żeglarskiego z radością wyrazili zgodę i chęć objęcia patronatu tegorocznego III Konkursu Piosenki Żeglarskiej organizowanego przez nasz klub.
Podczas dyskusji Pan Witkowski, Pan Naskręt i Pan Springer przekazali nam również kilka cennych uwag, sugestii oraz propozycji, które z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju Yacht Klubu Człuchów. Otrzymane spostrzeżenia stanowią solidną bazę do uatrakcyjniania oferty klubu oraz wzmocnienia naszych działań statutowych.
Wierzymy, że to spotkanie stanowi kolejny krok w kierunku budowania silniejszej i bardziej efektywnej współpracy między Yacht Klubem Człuchów a instytucjami żeglarskimi na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym.
To spotkanie nie tylko zacieśniło więzi między Yacht Klubem Człuchów a kluczowymi graczami żeglarskiego świata, ale także otworzyło nowe perspektywy współpracy z firmą PRO-AIR.
Będziemy Was informować o dalszym rozwoju współpracy oraz planowanych działaniach, które wynikną z omówionych tematów na spotkaniu.
Z żeglarskim entuzjazmem,
Zarząd Yacht Klubu Człuchów