Regaty o Zieloną Ekologiczną Wstęgę j.Rychnowskiego