WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE-ZEBRANIE CZŁONKÓW

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE-ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZAWIADOMIENIE

Działając w oparciu o statut Yacht Kluby Człuchów, Zarząd zawiadamia Członków klubu o wyznaczenie daty WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO/

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

Zebranie odbędzie się w dniu  25.03. 2022 r.

Miejscem obrad będzie siedziba Yacht Klubu na ul. Wojska Polskiego 62

w Człuchowie.

Początek obrad: pierwszy termin 18.00, drugi termin 18.15.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Powitanie i otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji
 5. Uchwała wniosków.
 6. Sprawozdanie zarządu.
 7. Omówienie działalności za 2021.
 8. Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
 13. Udzielenie absolutorium członkom zarządu.
 14. Dyskusja – wolne wnioski.
 15. Wystąpienie komisji uchwał i wniosków
 16. Glosowanie nad wnioskami.
 17. Zakończenie obrad.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Zarząd Yacht Klubu Człuchów.