Władze

Skład Zarządu Klubu:

Kulesza Agnieszka – prezes
Bruski Dariusz – wiceprezes
Osowski Łukasz – wiceprezes
Szymkowicz Alina – sekretarz
Rojek Sebastian – skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

Miluszkiewicz Jarosław – przewodniczący
Cieślik Adam  – członek
Sałuda Eugieniusz – członek

Skład Komisji Dyscyplinarnej:

Emmerling Tomasz – przewodniczący
Januszewski Tomasz – członek