Władze

Skład Zarządu Klubu:

Emmerling Tomasz – prezes
Kuchta Bartosz – wiceprezes
Muszyński Bartosz – wiceprezes
Szymkowicz Alina – sekretarz
Halwas Monika – skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

Knajdek Maciej – przewodniczący
Borzyszkowski Bogusław  – członek
Sałuda Eugieniusz – członek

Skład Komisji Dyscyplinarnej:

Miluszkiewicz Jarosław – przewodniczący
Bruska Jolanta  – członek
Woś Krzysztof – członek