ZMIANA TERMINU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

W zawiązku z panującą epidemią koronawirusa i zakazie organizowania spotkań w większej liczbie osób, zarząd podjął uchwałę o odwołaniu Walnego Zebrania Członków Klubu które miało się odbyć w dniu 20.03.2020  r.

Przewidujemy następne zebranie na dzień 03.04.2020 r .w miejscu , godzinie i porządku obrad bez zmian.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych członków i ich rodzin , w przypadku przedłużonego stanu epidemicznego ,zarząd przełoży zebranie  o kolejny termin.

 

Z żeglarskim pozdrowieniem

Zarząd Yacht Klubu